Skip to content

มาติงเกล

มาติงเกล

สูตรบาคาร่า แบบมาติงเกล

สูตรบาคาร่าแบบมาติงเกลนั้น คือสูตรบาคาร่าที่อ้างอิงทฤษฎี และ กฎความน่าจะเป็น ซึ่งสูตรบาคาร่า มาติงเกลนี้เป็นสูตรบาคาร่าที่ใช้สำหรับการบริหารเงินทุน หรือการเดินเงินนั้นเอง โดยสูตรมาติงเกลนี้จะนิยมใช้ส่วนมาในช่วงที่เงินทุนที่ลงเดิมพันลงไปนั้นอยู่ในช่วงติดลบ ซึ่งจะมีโอกาสเห็นผลมากก็ต่อเมื่อ โอกาสชนะและแพ้นั้นเป็น เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 50 – 50 ลักษณะของสูตรมาติงเกล  1. สูตรเล่นบาคาร่า มาติงเกล ขั้นพื้นฐาน (ฺBasic Martingale) โดยจะเป็นการทบทุนตามจำนวนดังนี้ คือ 1 –… Read More »สูตรบาคาร่า แบบมาติงเกล